Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nünhasta alt bezi geri ödemekriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanı listesi ve bu tanılara ilişkin ICD kodlarıhakkındaki duyurusu ve ilgili liste yazımız ekindedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.Ek Dosyalar

Primer Tanı Listesi İçinTıklayınız

İlgili SGK Duyurusu İçin Tıklayınız