• ANASAYFA
 • ECZANE REHBERİ
 • Eczane İşlemleri

Eczane İşlemleri


Nakil İçin :

1.Kroki (vaziyet ve yerleşim planı)

2.Tapu veya kira kontratı

3.Elektrik ve su abonelikleri

4İkametgah belgesi

5.Dilekçe

Odadan Odaya Nakil:

1-Başka odadan ve ilden gelen eczane için yeni eczane işlemleriyle aynı, ek olarak geldiği odanın onayı

Not:İlk sözleşmede ruhsat fotokopisi , imza sirküleri, hasılat formu ve " Feshi yoktur" yazısı gerekecektir.

NAKİL İÇİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İSTENEN BELGELER

 • Eczane nakil dilekçesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti
 • Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 • Tek hekim sağlık raporu ve göz uzman hekim raporu
 • Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi
 • Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge
 • Eczacının halihazırda ikamet ettiği adresin belirtildiği ikametgah belgesi
 • Eczane olacak yerin tapu veya kira sözleşmesi.
 • Eczane olacak yerin Eczacı adına Elektrik, Su, telefon, ADSL v.b. aboneliklerin olduğuna dair ilgili makamlardan alınacak belge ve en son aya ait fatura fotokopileri (ortak kullanım halinde ise apartman yöneticinden ortak kullanım olduğuna dair yazı.)
 • Oturduğu evde kiracı ise kira kontratının onaylı sureti, ev sahibi ise tapunun onaylı bir örneği, oturduğu eve ait en son ayın elektrik, su, telefon faturalarının asılları
 • Demirbaş malzemelere ait fatura
 • İmza sirküleri
 • Yanında çalıştıracağı personele ait özgeçmişler ve kimlik bilgileri

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/20133,62-il-ici-eczane-nakilpdf.pdf?0 ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız.09.09.2017ECZACI ODASINA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Üye bilgi formu (odadan alınacak)

 • Odaya kayıt için dilekçe

 • Kimlik fotokopisi

 • İkametgah belgesi(E-devlet)

 • İki adet vesikalık fotoğraf

 • Diploma fotokopisi

 • Adli sicil yazılı beyanı(E-devlet)

 • Özgeçmiş

 • İmza sirküleri(Noter)09.09.2017ECZANE AÇILIŞINDA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İSTENEN BELGELER

 • Açılış dilekçesi
 • Oda kaydı
 • Tek hekim sağlık raporu ve göz uzman hekim raporu
 • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti
 • Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 • Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi
 • Eczane olacak yerin Eczacı adına Elektrik, Su, telefon, ADSL v.b. aboneliklerin olduğuna dair ilgili makamlardan alınacak belge ve en son aya ait fatura fotokopileri (ortak kullanım halinde ise apartman yöneticinden ortak kullanım olduğuna dair yazı.)
 • Demirbaş malzemelere ait fatura
 • Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge.
 • İki adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Eczacının halihazırda ikamet ettiği adresin belirtildiği ikametgah belgesi
 • Eczane olacak yerin tapu veya kira sözleşmesi.(noter tasdikli olmalıdır)
 • Oturduğu evde kiracı ise kira kontratının onaylı sureti, ev sahibi ise tapunun onaylı bir örneği, oturduğu eve ait en son ayın elektrik, su, telefon faturalarının asılları
 • İmza sirküleri
 • Yanında çalıştıracağı personele ait özgeçmişler ve kimlik bilgileri

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/20146,4-serbest-acilis-evraklaripdf.pdf?0 ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız.09.09.2017ECZANE DEVRİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İSTENEN BELGELER

 • Eczane devir dilekçesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti
 • Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 • Tek hekim sağlık raporu ve göz uzman hekim raporu
 • Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi
 • Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belge
 • Eczacının halihazırda ikamet ettiği adresin belirtildiği ikametgah belgesi.
 • Eczane olacak yerin tapu veya kira sözleşmesi.(noter tasdikli olmalıdır)
 • Eczane olacak yerin Eczacı adına Elektrik, Su, telefon, ADSL v.b. aboneliklerin olduğuna dair ilgili makamlardan alınacak belge ve en son aya ait fatura fotokopileri (ortak kullanım halinde ise apartman yöneticinden ortak kullanım olduğuna dair yazı.)
 • Demirbaş malzemelere ait fatura
 • İmza Sirküleri
 • Yanında çalıştıracağı personele ait özgeçmişler ve kimlik bilgileri
 • Devir Senedi ( Devir Sözleşmesinden Odaya iki Adet Getirilmelidir.)

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/20139,12-devir-evraklaripdf.pdf?0 ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız.09.09.2017ECZANE KAPANIŞINDA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İSTENEN BELGELER

Eczanesini kapatmak isteyen eczacı eczanesini kapatmak istediği tarihi belirtir dilekçe

ile aşağıdaki belgeleri dilekçeye eklemek sureti ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurur.

Dilekçe eki evraklar;

1- Ruhsat aslı,

2- Varsa Mesul müdürlük belgesi aslı,

3-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların iade faturası örneği,

Müdürlük tarafından kapatılmak istenen eczane yerinde yapılan denetim ile;

Eczanede ilaç olmadığı,

Tabelaların indirilmiş olduğu,

Dükkânın eczane vasfını yitirmiş olduğu hususları tutanak ile tespit edilerek

ruhsat iptal işlemi yapılır.09.09.2017