35.BÖLGE KÜTAHYA ECZACI ODASI


Diyabet Tedavisinde Kullanılan 300IU/ml İnsülin Glarjinler Hakkında

Bilindiği gibi, SUT'un "4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri" 3. maddesine göre;

Analog insülinler, pioglitazon, pioglitazonun oral kombinasyonları veya pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
a) 300 IU/ml insülin glarjin içeren ilaçlar; günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün) veya uzun etkili insülin kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya brittle tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
b) İnsülin degludek+insülin aspart kombinasyonu; analog karışım veya uzun etkili insülinlerden birini kullanmış olmasına rağmen kan şekeri labil seyreden ve/veya sık hipoglisemik olay geçiren ve/veya hipoglisemi riski yüksek ya da regülasyon sağlanamayan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.

Son zamanlarda hasta raporlarında burada (a) şıkkında belirtilen "günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün)" ibaresi bulunan reçetelerde, insülim kullanımının 100 üniteden az olması halinde kesintiler yaşanmaktadır. Buna göre 300 IU/ml insülin glarjin içeren ilaçlar (Toujeo) karşılanırken mağduriyet yaşanmaması açısından bu duruma dikkat edilmesini hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz