Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.34. maddesine göre tedavi sonlandırma kriteri olan EDSS değerinin her raporda ve her reçetede belirtilmesi mi gerektiği hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuştur.


Genel Müdürlükten gelen ekte de yer alan cevaba göre EDSS değerinin raporda belirtilmesi gerektiği, reçetede belirtilme zorunluluğu olmadığı bildirilmiştir.


Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.