25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 5 nolu Maddesi ile, “MEDULA sisteminde kayıtlı “Eczanelerde üretilen İlaçlar İçin Tarife”(Majistra Tarife)’de yer alan fiyatların%36,20oranında artırılmasına, gerekli düzenlemelerin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına” karar verilmiştir.


SUT değişikliği ile yapılan düzenlemelere dair karşılaştırmalı tablo duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Tebliğin yayımından 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği belirlenen maddeler için yürürlük tarihi 03.09.2022’dir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.