25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” yayımlanmıştır.


Tebliğ değişikliği metni, komisyon kararları ve yönetmelik metni ekte yer almakta olup yapılan düzenlemelere ilişkin karşılaştırmalı tablo hazırlanmaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


Tebliğ metni için tıklayınız.


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.


Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği için tıklayınız.