Diyarbakır Eczacı Odası Başkanımız, kamu eczacısı Sayın Ecz. Mahmut Sert, çalıştığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevini yaparken bir başka sağlık çalışanı tarafından şiddete uğramıştır. Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sağlıkta şiddeti asla kabul etmiyoruz, kanıksamıyoruz.

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarının kanayan yarasıdır. Sağlık sisteminin yoğunluğu, sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekte ve kimi zaman sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Sağlık çalışanları birbirlerinin rakibi değildir, dayanışma ve uyum içerisinde çalışmalıdır. Nitekim hastane başhekiminin gerekli önlemi almadığı, güvenlik açığının da bir parçası olduğu aşikardır. Türk Eczacıları Birliği olarak pek tabi sağlık çalışanlarının karşı karşıya gelmesini istemeyiz ancak oda başkanımıza yapılan şiddetin karşısında da sessiz kalmamız mümkün değildir.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve idaresini konuyu ayrıntısıyla ele alıp şeffaf bir soruşturma sürecini yürütmek adına göreve çağırıyoruz.

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanımız Sayın Ecz. Mahmut Sert’e geçmiş olsun diliyor, odamızın alacağı her türlü kararın arkasında olduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ