2020 MART AYI FAALİYET RAPORU

5.03.2020 tarihinde odamız Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı Üyeleri’ne ve Denetçi Eczacıları’na T.E.B. bünyesinde görev yapan Av. Hüseyin ÖĞÜŞLÜ tarafından Eczane Denetlemeleri hakkında eğitim düzenlendi.

11.03.2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen EGAŞ Yönetim Kurulu toplantısına Oda Başkanımız EGAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. S.Cahit CEYLAN tarafından katılım sağlandı.

Küresel Covid-19 Pandemisi ilan edilmesi ile; TEB, TİTCKve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak resmi kanallardan gelen duyuru, tedbir, yapılması gereken işlemler vb. hakkında üyelerimize eş zamanlı bilgilendirme yapıldı.

19.03.2020 tarihinde Eczanelerde Alınacak Tedbirler belirlenerek web sitemiz üzerinden duyurusu yapıldı.

Yine aynı gün Covid-19 virüsünün yayılımının önüne geçilmesi hedeflenerek, İl Sağlık Müdürlüğü ve T.C. Kütahya Valiliği ile görüşülerek, eczanelerimizde gece nöbet hizmetinin hasta eczane içine alınmadan verilmesi için gerekli izin alındı.

İlimizdeki kamu eczacılarına odamızda kurulan laboratuvar tahsis edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Kütahya’daki hastanelerde ve Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet verilen kamu binalarında kullanılmak üzere dezenfektan solüsyon yapılması sağlandı.

Gümüş İyonlu Dezenfektan Solüsyon temin edilerek talep eden eczanelerimizin düzenli olarak dezenfekte edilmesi koordine edildi.

Eczanelerimize talepleri doğrultusunda eczanede kullanılması amacıyla koruyucu gözlük temin edildi.

22.03.2020 tarihinde Sokağa Çıkma Kısıtlamasında olan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için T.C. Kütahya Valiliği’nden gelen talep doğrultusunda tüm ilçelerimizi kapsayan Vefa Sosyal Destek Eczacı grubu kuruldu ve reçete-ilaç dağıtım planlamaları yapılarak hayata geçirildi.

Yaşanan maske temini krizinin mümkün olduğu kadar az hasarla atlatılması gerek maske temini ile, gerek basın açıklamaları ile gerekse remi kurumlarla yapılan görüşmeler ile kriz yönetimi yapıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü, Kütahya Defterdarlığı ziyaret edilerek eczanelerde yapılan denetlemelerde odamız ile koordinasyon kurulması sağlandı.

Odamıza gelen ihbarlar doğrultusunda, Denetçi Eczacılarımızca eczane denetlemeleri yapılarak, varsa kusurlar tespit edildi ve gerekli iş ve işlemler yapıldı.