35.Bölge Kütahya Eczacı Odası

35.Bölge Kütahya Eczacı OdasıOdamız olağan seçimli genel kurulu 27.09.2019 Cuma günü saat 14:00’ de Dumlupınar Mah. Işıl Sok. No:15 KÜTAHYA adresindeki odamız toplantı salonunda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 28.09.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Seçimler takip eden Pazar günü yani 29.09.2019 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arası odamızda yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Açılış
  2. Saygı Duruşu
  3. Divan Heyeti Teşekkülü
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporların okunması
  5. Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
  6. Raporların görüşülmesi
  7. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü
  8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek adayların tespiti
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış