GÖZ İĞNELERİ GENEL KULLANIM İLKELERİ VE ÖDEME KOŞULLARI

Genel Ödenme Şartları

1- Sağlık Kurulu Raporu üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenir.

2-En az üç göz hastalıkları uzmanınca düzenlene SKR ile ödenir.

3-Sağlık Kurulu Raporunda

a-Hasta anamnezi

b-Kontrendikasyon yok ise FFA

c-Lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı belirtilir.

4-Tedavinin etkinliğine (tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap) yönelik değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

a) Başlangıç tedavisine göre görme keskinliğinde artış olmaması veya görme keskinliğinin azalması veya,

b) Bir sıra (5 harf) kayıp olması veya

c) OKT’de merkezi fovea kalınlığının 250 mikron ve üzerinde olması,

5- İlk defa tedavi alacak hastalarda ameliyathane koşullarında steril şartlarda hazırlanacak bevacizumab (Altuzan) etkin maddeli ilaç ile günübirlik tedavi kapsamında tedaviye başlanacaktır.

6- İntravitreal bevacizumab enjeksiyonu yükleme dozu; en az 3 ay süreyle 4-6 haftada bir, her uygulamada 1,25 mg/0,1 ml’dir. Ardışık olan 3 uygulama sonrasında tedavinin etkinliği değerlendirilecek ve başlangıç düzeyine göre etkinlik düzeyi sağlık raporunda belirtilecektir. İntravitreal bevacizumab enjeksiyonu devan dozları ve pozolojisi uygulamayı yapan hekim tarafından belirlenerek düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilecektir. Tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda tedaviler; gerekmesi halinde deksametazon intravitreal implant, ranibizumab, aflibersept veya verteporfin etkin maddelerini içeren ilaçlarla ayakta tedavi kapsamında sürdürülecektir.

7- Halihazırda ranibizumab veya aflibersept etkin maddelerini içeren ilaçlar ile tedavileri devam etmekte olan hastalarda ilaç değişimi gerekmesi halinde en az 3 ay süreli bevacizumab etkin maddeli ilaç uygulaması ile tedaviye devam edilecektir.

8-Yükleme dozu aranan durumlarda yükleme dozu tamamlanmaksızın diğer etkin maddeli ilacın kullanımı halinde bu etkin maddeli ilaç bedelleri Kurumca karşılanmaz.

9-Göz hastalıkları uzmanınca reçetelenir.

10-İlaçları kombine olarak kullanılamazlar.

11- Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarda 3 ay süreyle 4-6 haftada bir yükleme dozuyla tedaviye başlanır. Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)‟de aflibersept etkin maddeli ilaç ile yükleme dozu 5 ay süreyle de uygulanabilecektir. Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarla tedaviye Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı endikasyonunda belirtilen sürelerden daha uzun süre ara verilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alınması ve onay tarihi ve sayısının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır.

TEŞHİS YBMD

1-Altuzanla Başlanır.

Altuzan kontrendike ise Vısudyn 3 ay süreli kullanılır. Bu kullanım sonunda Altuzan kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanır.

2-Altuzanla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap durumunda Eylea veya Lucentis ile tedavi ye uygun şartların sağlanması ile geçilebilir. Ozurdex ödenmez.

TEŞHİS RVT/ SRVT

1-Altuzanla başlanır.

Altuzan kontrendike ise tek doz Ozurdex sonra tekrar Altuzan kullanılır. Tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap var ise Ozurdex 1 yıl max 2 doz şeklinde uygulanır.

Bundan sonra yapılan değerlendirmede de tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap var ise Eylea veya lucentis ise geçilebilir.

PM veya KNV

1-Altuzanla Başlanır.

Altuzan kontrendike ise Vısudyn 3 ay süreli kullanılır. Bu kullanım sonunda Altuzan kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanır.

2-Altuzan’la tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap durumunda Eylea veya Lucentis ile tedavi ye uygun şartların sağlanması ile geçilebilir. Ozurdex ödenmez.

DMÖ

1-Altuzanla başlanır.

Altuzan kontendike ise tek doz Ozurdex ve sonra Altuzanla devam edilir.

2-Altuzanla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap olursa Ozurdex- Eylea- Lucentise geçilebilir.

İLAÇ DEĞİŞİMİ

Eylea, Lucentis arasında ömür boyu 1 kez ilaç değişimi yapılabilir.

Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar arasında ilaç değişimi yapılması gereken hallerde tedaviye en az 3 ay süreyle 4-6 haftada bir bevacizumab etkin maddeli ilaç ile devam edilecek olup bevacizumab etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda diğer etkin maddeli ilaç ile tedaviye yükleme dozu yapılmaksızın devam edilebilecektir.

- 28 Ocak 2019 öncesinde tedavi olan hastalar kullandıkları ilaca uygun yükleme ve ilave dozlarda devam edebilirler.

- 28 Ocak 2019 sonrası ilk kez tedavi olan hastalarda tedavi yukarıdaki belirtilen tanıya dayalı basamaklar esas alınarak uygulanır.

*Teşhis Kısaltmaları:

YBMD yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu

RVT retina ven tıkanıklığı

SRVT santral retina ven tıkanıklığı

PM patolojik miyopi

KNV koroidal neovaskülarizasyon

*Altuzan uygulanma tarihleri ile var ise tedaviye alınan cevapsızlık/ yetersizlik gibi hususlar raporda belirtilecek, ilaç değişimine esas kullanıma yönelik sağlık raporundaki hekim beyanı esas alınacak, buna ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde uygulamanın yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunca Kuruma ibraz edilecektir.

**Bu çalışma bilgilendirme amaçlıdır ve odamız SUT Komisyonunun doğabilecek sıkıntılarda yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.