35.Bölge Kütahya Eczacı Odası

35.Bölge Kütahya Eczacı OdasıYÖNETİM KURULUMUZCA

1Aralık 2018 tarihindeAydın Eczacı Odası evsahipliğinde düzenlenen Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu Toplantısı'na katılım sağlandı.

13–15 Aralık 2018 tarihlerinde 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası ev sahipliğinde, Kocaeli’de gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantı'ya katılım sağlandı.

2019 OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN aylarıMerkezİlçeNöbetListesi hazırlandı. Yan yana eczanelerin tuttuğu nöbetlerin sayısının azaltıldığı bir planlama yapıldı.

KOMİSYONLARIMIZCA

Sıralı Dağıtım Komisyonu

Merkez ilçe için2018-2019 mobil3. Tur listesi hazırlandı

Eğitim Komisyonumuzca

Ecz. Homeopat Sebati BİLGİÇ Tarafından Verilecek Yüz Okuma Sanatı ve Schussler Tuzları Eğitimi planlandı

Rehber Eczanem Hipertansiyon Modülü planlandı ancak hava muhalefeti nedeniyle Ocak ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

SUT Komisyonumuca

28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklikler üzerine, TEB tarafından hazırlanan yürürlükte bulunan SUT hükümleri ile karşılaştırılmasına ilişkin tablo incelenerek site üzerinden duyurusu yapıldı.

Sosyal Aktivite Komisyonumuzca

2019 yılı duvar takvimleri seçilerek bastırılması ve dağıtımı gerçekleştirildi.