Değerli meslektaşımız;

SUT KomisyonumuzunERİTROPOETİN VE DARBEPOETİN KULLANIM İLKELERİ başlıklı çalışması tamamlanmış olup, bilgilendirme tablosu yazımız ekindedir.

Tebliğde sık değişiklik olması zaman zaman sıkıntılara yol açabilmekte ancak komisyonumuz mümkün olduğunca çabuk müdahele etmek için elinden geleni yapmaktadır. Komisyon çalışmalarımızın bilgilendirme amaçlı olduğunu hatırlatır, saygılarımızı sunarız.

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası SUT KomisyonuEk Dosyalar

ERİTROPOETİN VE DARBEPOETİN KULLANIM İLKELERİ