35.Blge Kütahya Eczacı Odası

35.Blge Kütahya Eczacı OdasıDeğerli Meslektaşlarımız;

Yeni dönemde mümkün oldukça her ay üyelerimizi Yönetim Kurulu ve Komisyonlarımızca yürütülen faaliyetler konusunda bilgilendiriyor olacağız.

Yapılan seçimlerden 31 Ekim 2017 gününe kadar olan faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Birlikte;mesleğimizi daha güzel günlere taşıdığımız günler görmek dileklerimizle bilgilerinize sunarız.

Faaliyet Raporu :

-İlk olarak Yönetim Kurulumuz şekillendi ve komisyonlar oluşturuldu

Yönetim Kurulumuzca;

-Kütahya Valisi ziyaret edildi. Kütahya’da ve merkez ve ilçelerde eczanelerin çalışma koşulları, uygulanan nöbet ve mobil sistemleri hakkında bilgi verildi. Mobilde yaşanan sıkıntılar hakkında destek sözü alındı.

-Kütahya Belediye Başkanı ziyaret edildi. İlimizin genel gündemi, eczanelerin işleyişleri değerlendirildi. Belediye’nin il merkezindeki ekranında nöbetçi eczanelerin gösterimi konusunda görüş birliğine varıldı.

-Kütahya İl Emniyet Müdürü ziyaret edildi. Nöbetlerde polisin eczane kontrolü hakkında görüşüldü.

-Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ziyaret edildi. Öncelikle ilimizde ve ülkemizde sağlıkla ilgili gelişmeler ve özellikle deeczane denetlemeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

-Sgk Eskişehir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ile tanışma ziyareti gerçekleşti. Üyelerimizin problemleri, SGK’da çalışan meslektaşlarımızın beklentileri, Yönetim Kurulu’muzun talepleri görüşüldü.

-Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ziyaret edildi. SGK’ya yapılan şikayetler, eczane denetimleri gibi mesleğimizi ilgilendiren konular ve genel gündemin değerlendirilmesi yapıldı.

-Kütahya Devlet Su İşleri İl Müdürü ziyaret edildi. İlimizin genel gündemi değerlendirildi

-Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fak Dekanlığı odamıza ziyarette bulundu. İlimizdeki Tıp Fakültesi’nin güncel durumuve gidişatı değerlendirildi. Mesleğimizin ilimizdeki işleyişi, sağlık sektöründeki gelişmeler hakkında görüşüldü.

-Bursa Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu odamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kooperatifçilik ve Bursa Eczacılar Kooperatifi’nin genel gidişatı, Kütahya’da kooperatifin durumu değerlendirildi. Eczane ziyaretlerinde üyelerimizden aldığımız, aktarılması istenen şikayet ve öneriler aktarıldı.

-Kütahya Eczane Teknisyenleri Derneği odamıza hayırlı olsun ziyaretine geldi. Eczanelerin genel durumu değerlendirildi. Önceden de olduğu gibi iletişim halinde karşılıklı çalışmaların sürdürülmesi, personel ihtiyacı olan eczanelere güvenilir personel tavsiyesinde bulunulması gibi konularda görüş birliğinin devam ettiği bir toplantı yapıldı.

-Yönetim Kurulu Başkanı S. Cahit CEYLAN, Ankara’da TEB ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye genelinde oda başkanlarının katıldığı tanışma toplantısına katıldı.

-9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası ev sahipliğinde düzenlenen Ege Eczacı Odaları Bölge Toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda Türkiye’de ve bölgemizde mesleğimizin geleceği, yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yaklaşan TEB seçimleri hakkında görüşlerimiz ve yeni yönetimden beklentilerimiz dile getirildi.

-Depolarla yapılan görüşmeler neticesinde Bursa Eczacıar Kooperatifi ve AS Ecza Deposu şubelerinin gece nöbetlerinde hizmet sürelerini ileriye almaları sağlandı.

Komisyonlarımızca;

-Sosyal Aktivite ve Organizasyon Komisyonu, eczane ziyaretlerinde gelen talepler doğrultusunda bu dönemi daha aktif değerlendirme kararı aldı.

-İlk olarak oda binamızda eczacılarımızın misafirleriyle de katılabilecekleri kahvaltı düzenlendi.

-Odamızca düzenlenecek faaliyetlerin türünü ve sıklığını belirlemek amacıyla bir anket hazırlanıp, web sitemiz üzerinden yayınlandı.

-Şanlıurfa’da düzenlenen 1. Basamakta Modern ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu kapsamında, Geçmişten geleceğe Tedavi Yöntemleri Konulu Eğitime katılım sağlandı.

-Sinema günlerinin devam etmesi kararlaştırıldı. Ekim gösterimi gerçekleştirildi.

-Yılbaşında dağıtılacak takvimler seçildi. Bu yıldan itibaren takvimlerin daha erken hazırlanması kararlaştırıldı.

-Eğitim Komisyonu, daha sık eğitim düzenlenmesi ve eğitimlerin mümkün olduğunca hem eczacılarımıza hem de teknisyenlere yönelik olması hususunda alınan kararla Kasım, Aralık ve Ocak ayları için düzenlenecek eğitimleri belirledi. Meslektaşlarımızın bu eğitimlere daha rahat katılımlarını sağlama amacıyla, tarihleri netleşir netleşmez üyelere duyurmayı kararlaştırdı.

-Nöbet Komisyonu, nöbete girme kriterlerinin yeniden belirlenmesi kararını da göz önünde bulundurarak yeni dönem için nöbet eşleşmelerini belirledi. Yılbaşına kadar olan nöbet listeleri web sitemizde açıklandı. Yeni yıldan itibaren nöbet listelerinin dörder aylık dönemlerde yayınlanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

-Sıralı Dağıtım Komisyonu, sıra ve limitleri, yaşanan sorunları, üyelerimizde, hastalardan ve resmi kurumlardan gelen şikayet ve önerileri değerlendirerek bir sıralı dağıtım protokolü hazırladı. Sıralı dağıtım ilaçlarının karşılandığı tüm eczanelerimizin bu protokole göre hareket etmesi Yönetim Kurulu’na teklif edildi ve Yönetim Kurulu’nca kabul edildi.

-Sağlık Uygulama Tebliği komisyonu, SUT’la ilgili meslektaşlarımızın kararsız kaldığı durumları değerlendirmeye, gerektiği durumlarda resmi kurumlara danışarak site üzerinden soruları cevaplamaya devam etti. Site üzerinden 1 aylık sürede 20’den fazla soru yanıtlandı.